Các cuộc hẹn trọng tài

Các cuộc hẹn trọng tài trong các giải đấu bóng đá được xuất bản trực tuyến mỗi tuần. Nhưng bạn có thể tìm thấy chúng ở đâu?

Trên Luật 5 - REF Bạn thường tìm thấy các cuộc hẹn quốc tế rất nhanh sau khi phát hành. UEFA.com xuất bản các trận đấu của mỗi giải đấu và theo thông tin đối sánh tab, bạn có thể tìm thấy ref cho mỗi trận đấu.

Các cuộc hẹn trọng tài cho các giải đấu quốc gia

UEFA

Các trang web khác